top of page

Wil je je haar laten groeien? ⁕ Do you want to grow your hair?


Wil je je haar laten groeien? Ga voor een Split Ender Pro behandeling!


Ik haal dan een paar mm van elk haarpuntje af. Je haar is dan nog bijna even lang, maar zal er veel gezonder uitzien! Je kunt de behandeling afronden door je punten te sealen met Split End Bonder. Dit vult de haarvezels op en beschermd tot vier weken.


Je haar groeit zo’n 1 tot 1,3 cm per maand. Verzorgende en beschermende producten kunnen je helpen je haar in goede conditie te houden. Desondanks splijten je haarpunten door veelvuldig föhnen en stylen, weersinvloeden en het schuren van je haar op je schouders en rug. Als je het niet regelmatig knipt, kan je haar vanaf de punten naar boven toe door splijten. Zo tast het uiteindelijk ook de lengtes aan die in de 1e instantie nog gezond waren.

Wanneer de punten steeds afbreken kun je het gevoel krijgen dat je haar niet goed

groeit. Een goede verzorging is key, gebruik na élke wasbeurt de juiste conditioner op de lengtes en punten, dit zorgt voor een beschermend laagje op je haar. Ook regelmatig een klein stukje van je haar knippen is onderdeel van de oplossing. Hoe vaak?


Hoe vaak moet ik mijn haar knippen?


• Indien je kwetsbaar fijn haar hebt en/of veelvuldig gebruikt maakt van de stijltang, dan kun je je haar het beste om de 6 tot 8 weken laten knippen.

• Sterk en ongekleurd haar kun je om de 10 weken knippen.

• Bij een Split Ender Pro behandeling wordt er zo’n 3 tot 6 mm van elk haarpuntje geknipt. Je haar lijkt dan nog even lang, maar zal er veel gezonder uitzien!


Afspraak maken? Bel, app of boek via www.mierla.nl/agenda.
Do you want to grow your hair? Go for a Split Ender Pro treatment!


I then take a few mm off each hair point. Your hair will still be almost as long, but will look much healthier! You can complete the treatment by sealing your ends with Split End Bonder. This fills up the hair fiber and protects it for up to four weeks.


Your hair grows about 1 to 1.3 cm per month. Care and protection products can help you keep your hair in good condition. Nevertheless, your hair ends split due to frequent blow-drying and styling, weather influences and the sanding of your hair on your shoulders and back. If you don't cut it regularly, your hair can split from the ends upwards. This is how it ultimately affects the lengths that were still healthy in the 1st instance.

When the ends keep breaking off you can get the feeling that your hair isn’t growing. Good care is key, use the right conditioner on the lengths and ends after every wash, this ensures a protective layer on your hair. Regularly cutting a small piece of your hair is also part of the solution. How often?


How often do I cut my hair?


• If you have fragile fine hair and/or use the hair straightener frequently, it is best to have your hair cut every 6 to 8 weeks.

• Strong and uncolored hair can be cut every 10 weeks.

• With a Split Ender Pro treatment, about 3 to 6 mm is cut from each hair point. Your hair will still look just as long, but will look much healthier!


Make an appointment? Call, app or book via www.mierla.nl/agenda.コメント


bottom of page